Fælles printer/kopimaskine

Fælles printer/kopimaskine

I postrummet er opstillet en fælles printer/kopimaskine.
For at printe og kopiere skal der anvendes en personlig kode.

Lejer betaler andel af den opsatte fællesprinter fra Canon med et månedligt beløb på kr. 150,00 ekskl. moms, svarende til kr. 1.800,00 årligt. Lejer har ret til at anvende printeren og dets funktioner, dog hvis det vurderes af udlejer, at lejer printer eller bruger printeren mere end hvad der er rimeligt, pålægges lejer en merudgift skønnet af udlejer. I givet fald varsler udlejer herom, og fra næstkommende lejeopkrævning pålægges merudgiften.

Oprettelse som bruger af kopimaskine/printer med kodeord fås ved kontaktpersonen for 38K.